Wimshursts maskin

Dette er en elektrostatisk generator laget av James Wimshurst i 1883.

Hvordan den virker

 

 

Video