Stikkord: Unity

Unity mastermind implementasjon

Dette er ett førsøk på å lære Unity koding ved å implementere Mastermind brettspillet.

Lage Mastermind med Unity motoren

Målet er å lage Mastermind spillet ved hjelp av Unity motoren.