Stikkord: Galvanometer

Enkelt galvanometer

Ett galvanometer er ett instrument for å kunne detektere strøm. Her skal jeg forklare hvordan dere kan lage ett selv.