Stikkord: Diffraksjon

Beregne bølgelengde på lys fra laserpeker

Tenkte jeg skulle prøve å beregne bølgelengden på lyset fra en laserpeker.