Funksjonsgenerator

Frekvensgenerator er for å generere AC frekvenskurver i forskjellige frekvenser og spenningsnivåer.

Peaktech 4055MV

frequency_generator