Silikon

Prøver

Bilde Fra Volum Vekt
silikon Menneskeskapt Ikke målt 0,9g

Mohs hardhet

Hardhet: 7

Strektest

Farge: Ukjent

Spesifikk vekt

UV fluorescens