ROV

Dette er min ROV og målet med denne er å kunne styre den med GPS.

Mål

Milepæler Status
Arduino mot Sabertooth Dual
Kommunikasjon PIC18 Sabertooth Dual
Kan kjøre rett frem
Kan svinge på posisjon
Koble på batteri
Kommuniksjon mot GPS krets
Skifte retning slik at den peker mot mål
Kjøre mot mål