Rav

Prøver

Bilde Fra Volum
20190519_221202 Ikke målt

Egenskaper

Egenskap
Mohs hardhet
Strektest
Spesifikk vekt
Diaphaneity Gjennomskinnelig

UV fluorescens

Ikke testet

Undersøkelser utført

Dato Kommentar Link
8. mai 2019 Endring i induktans ved nærhet til spole Link
27. mai 2019 Gjennomsiktelighet på materialer Link