Enkelt galvanometer

Ett galvanometer er ett instrument for å kunne detektere strøm. Her skal jeg forklare hvordan dere kan lage ett selv.

Lenz lov

Her skal jeg prøve å vise ett eksperiment for å vise Lenz lov.

Beregne bølgelengde på lys fra laserpeker

Tenkte jeg skulle prøve å beregne bølgelengden på lyset fra en laserpeker.