LCD teller

Dette er en tellerkrets som viser verdien på en LCD skjerm.

Drive LCD skjerm med ICM7211

Hvordan drive en LCD skjerm med en ICM7211 driver krets.

Hookes lov på fjær

Eksperimentering på hookes lov på en fjær.

PIC12F629 komparator

Dette prosjektet tester ut komparatoren på en PIC12F629 mikrokontroller.

PIC12F629 avbrudd på inngang

Dette er ett prosjekt for å programmere avbrudd(interrupt) ved endring på en inngang på en PIC12F629.

PIC10F200 teller

Dette prosjektet tester timeren i en PIC10F200 mikrokontroller.

PIC10F200 oppvåkning ved pin endring

Dette er ett kjapt prosjekt for å teste oppvåkning av mikrokontrolleren ved pin endring.

PICF10F200 LED styring

Dette er ett prosjekt for å lære å programmere utgangsportene på en PIC10F200.