PICF10F200 LED styring

Dette er ett prosjekt for å lære å programmere utgangsportene på en PIC10F200.

Jordfuktighet måling

Her er ett prosjekt for å måle fuktigheten i jord og vise det på en skjerm.

DS2401+ og OneWire med arduino

Dette er en gjennomgang for å forstå en DS2401 og OneWire protokollen.

Oppdatere RFID tag

Har brukt litt tid på å skrive kode for å oppdatere en RFID tag.

RFID lås

Her er en full implementasjon av RFID med kodelås.

74HCT160 Dekade teller

Litt eksperimentering på en 74HCT160 dekade teller.

JK FLIP FLOP

Test av en SN74LS73AN integrert krets. Dette er for å finne ut av hvordan en JK flip flop fungerer.

555 som astabil multivibrator

Her er eksempel på hvordan man kan sette opp en 555 som astabil multivibrator.