Olivin

Prøver

Bilde Fra Volum
20190213_195420 Norge Ikke målt

Mohs hardhet

7

Strektest

Farge: Ukjent

Spesifikk vekt

UV fluorescens