Mohs hardhet

Mohs skalen ble oppfunnet av Friedrich Mohs og bestemmer ett materiales ripefasthet. DVS. at en hardere materiale kan ripe opp ett mykere, men ikke motsatt.

Skalaen går fra 1-10 hvor 1 er mykest og 10 hardest.

Utstyret vist på toppen viser 7 biter med hardhet 3-9.