Magnetitt

Prøver

Bilde Fra Volum
20190213_195359 Arendal, Norge Ikke målt

Egenskaper

Egenskap
Mohs hardhet 6
Strektest Svart
Spesifikk vekt
Konduktivitet Usikker (Må sjekkes nærmere)

UV fluorescens

Ikke testet

Undersøkelser utført

Dato Kommentar Link
13. februar 2019 Undersøkelse av strekfarge og hardhet Link
8. mai 2019 Endring i induktans til spole ved nærhet til dette  materialet. Link
21. mai 2019 Test av konduktivitet på materialer Link