Linux

1. Sende hex til Linux tty enhet

Du trenger to terminaler oppe.

I terminal 1: printf ‘\xXX\xXX\’ | cu -l /dev/ttyACM0 -s 115200

Her sender vi data til /dev/ttyACM0 med baud 115200

I terminal 2: cat /dev/ttyACM0

Her printer vi ut responsinformasjon fra /dev/ttyACM0