Jordmålinger

Her er planen å gjøre jordmålinger på samme sted en gang i uken fra midten av februar så langt som mulig.