Hexapod robot

Mål

Målet med denne roboten er å få den til å gå kontrollert og etterhvert kunne gå over hindre.

Arkitektur

Architecture_hexpod - Page 1

Bilder

20170924_174008

Videoer

Utstyr

Den har følgende utstyr

  • 18* HS645MG servo motorer.
  • STM32401RE mikrokontroller
  • SSC-32U motor kontroller

Status mål

Milepæler Status
Kommunikasjon PIC18 mot SSC32U OK
Klarer å gå OK
Svinge ved å rotere på posisjon  OK
Svinge med gradert posisjon  OK
Kretskort for mikrokontroller på roboten  OK
Batteri koblet på roboten
WIFI kommuniksjon
Kommando gå rett frem X sekunder
Roter retning X sekunder
Stopp ved objekter i veien

Kode

Koden ligger på https://github.com/kjetilfjellheim/arduino_hexbot