Hexapod robot

Mål

Målet med denne roboten er å få den til å gå kontrollert og etterhvert kunne gå over hindre.

Arkitektur

arkitektur_hexpod

Bilder

20170924_174008

Videoer

Utstyr

Den har følgende utstyr

  • 18* HS645MG servo motorer på føttene.
  • 5* HS645MG på hodet.
  • STM32F401RE mikrokontroller
  • SSC-32U motor kontroller
  • 2x Xbee moduler.

Status mål

Milepæler Status
Kommunikasjon STM401RE mot SSC32U OK
Klarer å gå OK
Svinge ved å rotere på posisjon OK
Batteri koblet på roboten OK

Kode

Koden ligger på https://github.com/kjetilfjellheim/Hexbot/tree/master/Hexbot_nucleo

Status

Under utvikling, nye milepæler er lagt inn for 2019.