Gips

Prøver

Bilde Fra Volum
gypsum Ukjent Ikke målt

Mohs hardhet

< 3 (Kan ikke teste lavere enn 3)

Strektest

Farge: Hvit

streak_gypsum

Spesifikk vekt

UV fluorescens