Gips

Prøver

Bilde Fra Volum
gypsum Ukjent Ikke målt

Egenskaper

Egenskap
Mohs hardhet
Strektest Hvit
Spesifikk vekt

UV fluorescens

Ikke testet

Undersøkelser utført

Dato Kommentar Link
20. februar 2016 Undersøkelse av strekfarge og hardhet Link