Geologi og materialer

Metaller, steiner og mineraler jeg har fått tak i og gjort undersøkelser på.


Aluminium

  20190519_223258

Informasjonsside

Ametyst

  ametyst

Informasjonsside

Barytt

  20190520_234657

Informasjonsside

Bly

  20190519_223316

Informasjonsside

Chalcanthite

  20190228_002258

Informasjonsside

Feltspat

feltspat

Informasjonsside

Fluoritt

fluoritt

Informasjonsside

Gips

gypsum

Informasjonsside

Goethite

20190520_234643

Informasjonsside

 

Grafitt

20190520_234604

Informasjonsside

Jern

20190519_223307

Informasjonsside

Kalsitt

20190213_195407

Informasjonsside

Kobber

20190519_223336

Informasjonsside

Kobberkis

20190519_221116

Informasjonsside

Kvarts

kvarts

Informasjonsside

Limonitt

20190520_234633

Informasjonsside

Magnetitt

20190213_195359

Informasjonsside

Messing

20190519_223329

Informasjonsside

Muskovitt

muskovitt

Informasjonsside

Olivin

20190213_195420

Informasjonsside

Pyritt

pyritt

Informasjonsside

Rav

20190519_221202

Informasjonsside

Silikon

silikon

Informasjonsside

Svovel

svovel

Informasjonsside

Talkum

talc
Informasjonsside

Tinn

20190519_223323
Informasjonsside

Topaz

20190521_190903

Informasjonsside

Turmalin (Svart)

20190228_002318

Informasjonsside

Vismut

vismut

Informasjonsside