Geologi

Steiner og mineraler jeg har fått tak i og gjort undersøkelser på.


Ametyst

  ametyst

Informasjonsside

Chalcanthite

  20190228_002258

Informasjonsside

Feltspat

feltspat

Informasjonsside

Flusspat (Fluoritt)

fluoritt

Informasjonsside

Gips

gypsum

Informasjonsside

Kalsitt

20190213_195407

Informasjonsside

Kvarts

kvarts

Informasjonsside

Magnetitt

20190213_195359

Informasjonsside

Muskovitt

muskovitt

Informasjonsside

Olivin

20190213_195420

Informasjonsside

Pyritt

pyritt

Informasjonsside

Silikon

silikon

Informasjonsside

Svovel

svovel

Informasjonsside

Talkum

talc
Informasjonsside

Turmalin (Svart)

20190228_002318

Informasjonsside

Vismut

vismut

Informasjonsside