Chromebook

1. Terminal vil ikke starte

Noen ganger vil ikke terminalen starte opp selv om linux applikasjonene startes

 1. Trykk CTRL + ALT + T for å starte crosh.
 2. Skriv inn vmc list, kommandoen skal returnere termina.
 3. Hvis termina returneres skriv inn vmc stop termina.
 4. Skriv så inn vmc start termina for å starte linux kontaineren.
 5. Skriv så inn lxc list
  • +———+———+——+——+———–+———–+
  • | NAME | STATE | IPV4 | IPV6 | TYPE | SNAPSHOTS |
  • +———+———+——+——+———–+———–+
  • | penguin | STOPPED | | | CONTAINER | 0 |
  • +———+———+——+——+———–+———–+
 6. Hvis den returnerer stopped kjør lxc start penguin
 7. Verifiser at den kjører vedå kjøre lxc list
  • +———+———+———————–+———————————————+———–+———–+
  • | NAME | STATE | IPV4 | IPV6 | TYPE | SNAPSHOTS |
  • +———+———+———————–+———————————————+———–+———–+
  • | penguin | RUNNING | 100.115.92.203 (eth0) | 2a01:799:35b:ae00:216:3eff:fe60:bf9e (eth0) | CONTAINER | 0 |
  • +———+———+———————–+———————————————+———–+———–+