Kategori: Programmering

Termometer med nucleo og SMT172

Målet er å lage ett digitalt termometer som henter temperaturinformasjon sendt som PWM fra en SMT172 og viser det på en skjerm.

Gaussmeter med EA DOGM skjerm og SS495A Hall effekt sensor

Målet er å lage ett gaussmeter basert på en hall effekt sensor. Verdien skal vises på en LCD skjerm.

STM32 KTY 81/222 temperatur måling

Målet med dette prosjektet er å bruke en STM32 Nucleo 446RE for å hente temperatur fra en KTY 81/222 og vise den på en SSD1306 OLED skjerm.

Arktitekturendring og ombygging av hexpod

Har gjort endringer i arkitekturen for hexpodden og bygget om noe av roboten.

NEO-7M GPS klargjøring for Hexpod

Dette er en test av NEO-7M GPS modul. Dette er en modul jeg skal bruke på hexpodden.

UV måler

Målet er å lage en UV måler som måler UV stråling i ett spesifikt område og viser resultatet på en skjerm.

Implementasjon av program for å generere fraktaler

Dette er en implementasjon i Unity motoren for å generere fraktaler.

Sierpinski triangel

Dette er en implementasjon av Kaos spill fraktal i Unity motoren.