Kategori: Material

Beregninger massetetthet på metaller

Beregner massetetthet på noen metall kuber kjøpt på nettet.