Kategori: Fysikk

Beregne eksplosjonsradius

Målet her er å beregne radius på eksplosjoner.

Hookes lov på fjær

Eksperimentering på hookes lov på en fjær.