Kategori: Elektronikk

PIC12F629 avbrudd på inngang

Dette er ett prosjekt for å programmere avbrudd(interrupt) ved endring på en inngang på en PIC12F629.

PIC10F200 teller

Dette prosjektet tester timeren i en PIC10F200 mikrokontroller.

PIC10F200 oppvåkning ved pin endring

Dette er ett kjapt prosjekt for å teste oppvåkning av mikrokontrolleren ved pin endring.

PICF10F200 LED styring

Dette er ett prosjekt for å lære å programmere utgangsportene på en PIC10F200.

Jordfuktighet måling

Her er ett prosjekt for å måle fuktigheten i jord og vise det på en skjerm.

DS2401+ og OneWire med arduino

Dette er en gjennomgang for å forstå en DS2401 og OneWire protokollen.

Oppdatere RFID tag

Har brukt litt tid på å skrive kode for å oppdatere en RFID tag.

RFID lås

Her er en full implementasjon av RFID med kodelås.