Kategori: Elektronikk

Drive LCD skjerm med ICM7211

Hvordan drive en LCD skjerm med en ICM7211 driver krets.

PIC12F629 komparator

Dette prosjektet tester ut komparatoren på en PIC12F629 mikrokontroller.

PIC12F629 avbrudd på inngang

Dette er ett prosjekt for å programmere avbrudd(interrupt) ved endring på en inngang på en PIC12F629.

PIC10F200 teller

Dette prosjektet tester timeren i en PIC10F200 mikrokontroller.

PIC10F200 oppvåkning ved pin endring

Dette er ett kjapt prosjekt for å teste oppvåkning av mikrokontrolleren ved pin endring.

PICF10F200 LED styring

Dette er ett prosjekt for å lære å programmere utgangsportene på en PIC10F200.

Jordfuktighet måling

Her er ett prosjekt for å måle fuktigheten i jord og vise det på en skjerm.

DS2401+ og OneWire med arduino

Dette er en gjennomgang for å forstå en DS2401 og OneWire protokollen.