Kategori: Elektronikk

NEO-7M GPS klargjøring for Hexpod

Dette er en test av NEO-7M GPS modul. Dette er en modul jeg skal bruke på hexpodden.

UV måler

Målet er å lage en UV måler som måler UV stråling i ett spesifikt område og viser resultatet på en skjerm. Utstyr Nucleo STM32L432KC GYML8511 (UV sensor) OLED skjerm Spesifikasjoner Nucleo STM32L432KC Dette er en Cortex […]

Trigging på lyd

Målet er å lage en krets som trigger på lyd.

Metalldetektor TDA0161

Dette er ett eksempel på en enkel metalldetektorkrets med en TDA0161.

LCD teller

Dette er en tellerkrets som viser verdien på en LCD skjerm.

Drive LCD skjerm med ICM7211

Hvordan drive en LCD skjerm med en ICM7211 driver krets.

PIC12F629 komparator

Dette prosjektet tester ut komparatoren på en PIC12F629 mikrokontroller.

PIC12F629 avbrudd på inngang

Dette er ett prosjekt for å programmere avbrudd(interrupt) ved endring på en inngang på en PIC12F629.