All posts by Kjetil Fjellheim

Beregninger massetetthet på metaller

Beregner massetetthet på noen metall kuber kjøpt på nettet.

Undersøkelser av talkum og gips

Undersøkelser av hardhet og strekfarge på talkum og gips.

Testing av en hall effekt sensor

Her viser jeg hvordan en Hall effekt sensor fungerer og hva du trenger for å sette det opp selv.

Identifisering av røde og hvite blodceller

Identifisering av røde og hvite blodceller i menneske og fiskeblod.

Undersøkelser av ametyst, pyritt og orthoclase

Undersøkelser av hardhet og strektest av forskjellige mineraler.

Undersøkelser på muskovitt, vismut og kvarts

Har gjort noen undersøkelser av hardhet og skrapefarge på muskovitt, vismut og kvarts.

Test av en BC-547 NPN transistor

Her er målinger for å beskrive hvordan en NPN transistor fungerer.

Mikroskopi Pinus sylvestris (Furu)

Har sett på en bit av Furu gjennom mikroskopet.