All posts by Kjetil Fjellheim

Implementasjon av program for å generere fraktaler

Dette er en implementasjon i Unity motoren for å generere fraktaler. Mål Målet for denne oppgaven er å sette meg inn i teksturer i Unity og implementere en applikasjon for å presentere fraktaler basert på […]

Sierpinski triangel

Dette er en implementasjon av Kaos spill fraktal i Unity motoren.

Lage Mastermind med Unity motoren

Målet er å lage Mastermind spillet ved hjelp av Unity motoren.

Mikroskopi Tilia (Lind)

Har fått to bilder ett lengdesnitt og ett tverrsnitt av Lind tre.

Metalldetektor TDA0161

Dette er ett eksempel på en enkel metalldetektorkrets med en TDA0161.

LCD teller

Dette er en tellerkrets som viser verdien på en LCD skjerm.

Drive LCD skjerm med ICM7211

Hvordan drive en LCD skjerm med en ICM7211 driver krets.

Hookes lov på fjær

Eksperimentering på hookes lov på en fjær.