All posts by Kjetil Fjellheim

Delbrøksoppspalting

Målet er å lære meg delbrøksoppspalting igjen.

Faktorisering av andregrads likninger

Oppdaget at jeg hadde glemt reglene for å faktorisere polynomlikninger. Målet her er å lære dette igjen.

Linux tregt nettverk

Løsning av problem på Ubuntu Linux hvor trådbasert nettverk var veldig tregt.

Johnson teller

Dette er en gjennomgang av Johnson teller krets ved å bruke en NTE4017.

Arktitekturendring og ombygging av hexpod

Har gjort endringer i arkitekturen for hexpodden og bygget om noe av roboten.

NEO-7M GPS klargjøring for Hexpod

Dette er en test av NEO-7M GPS modul. Dette er en modul jeg skal bruke på hexpodden.

UV måler

Målet er å lage en UV måler som måler UV stråling i ett spesifikt område og viser resultatet på en skjerm.

Trigging på lyd

Målet er å lage en krets som trigger på lyd.