All posts by Kjetil Fjellheim

Termometer med nucleo og SMT172

Målet er å lage ett digitalt termometer som henter temperaturinformasjon sendt som PWM fra en SMT172 og viser det på en skjerm.

Undersøkelser på trukket visdomstann

Har trukket en visdomstann og jeg spurte å få den for å sjekke hvordan den ser ut inni.

Gaussmeter med EA DOGM skjerm og SS495A Hall effekt sensor

Målet er å lage ett gaussmeter basert på en hall effekt sensor. Verdien skal vises på en LCD skjerm.

Undersøkelser på Chalcanthite og svart turmalin

Målet er å gjøre test av strekfarge og hardhet på Chalcanthite  og svart turmalin.

Undersøkelser på magnetitt, kalsitt og olivin

Målet er å identifisere strekfarge, hardhet for magnetitt, kalsitt og olivin.

STM32 KTY 81/222 temperatur måling

Målet med dette prosjektet er å bruke en STM32 Nucleo 446RE for å hente temperatur fra en KTY 81/222 og vise den på en SSD1306 OLED skjerm.

Summen av vinkler

Gjenoppfrisking av summering av vinkler.

Matematiske funksjoner

Målet er å gå gjennom funksjoner, komposisjoner og inverse funksjoner.