Generere Mandebrot fraktal med web assembly og Rust

Målet er å generere mandelbrot fraktaler med hjelp av rust og web assembly.

Kode

https://github.com/kjetilfjellheim/rust_fractals/

Formel


Genererte bilder

Bildene under er generert med forskjellige verdier på maks iterasjoner. Svart er ingen iterasjoner, blå er få iterasjoner og rødt er mange iterasjoner.

Generert med maks 16 iterasjoner.
Generert med maks 32768 iterasjoner.
512 iterasjoner med jevnere fargelegging.

Applikasjon

Width = er bredden i piksler, setter også høyde til samme verdi.

Max iterations = Maks antall iterasjoner som Mandletbrot funksjonen kan kjøre for hvert punkt.

Scale = Setter zoom nivået.

Center x = Er X koordinaten for senterpunktet (1).

Center y = Er Y koordinaten for senterpunktet (1).

  1. Y koordinatene er Høyre <-> Venstre, x koordinatene er Opp <-> Ned.