Micropython med Visual studio code

Mål

Sette opp micropython med Visual studio code.

Installere pymakr

Installere micropy-cli

Forhånd

Følgende må være gjort på forhånd.

  • Lastet ned og installert visual studio code.

Installasjon

Installer Python

Installer python fra https://www.python.org/downloads/.

Legg så inn Python skript katalogen i path miljø variabelen.

Installer visual studio

Installer visual studio code fra https://code.visualstudio.com/

I Visual studio installer pymakr utvidelsen.

Installer så python utvidelsen.

Installer nodejs

Node er nødvendig for å kjøre pymakr i visual studio code. Last den ned her https://nodejs.org/en/

Oppsett Python

Start powershell og kjør kommandoen py -m install –upgrade pip

Installer så micropy-cli med kommandoen py -m pip install –upgrade micropy-cli

Dette er for å få autocomplete og intellisense.

Installer så esptool med kommandoen py -m pip install –upgrade esptool

Micropython installasjon

Last ned siste versjon av firmware herfra.

ESP32 – https://micropython.org/download/esp32/

ESP-8826 – https://micropython.org/download/esp8266/

Koble så på enheten (Det er andre enheter ennESP32 og ESP8826). I enhetsregisteret.

Hvis den ikke dukker opp så er det enten at kabelen ikke støtter dataoverføring eller at du mangler CP210x driverne. I mitt første forsøk var det begge. For punkt en skift kabel og for punkt 2 last ned drivere herfra https://www.silabs.com/developers/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers?tab=downloads

Siste versjon av driverne støtter Windows 11 som jeg kjører.

I powershell kjør så kommandoen py -m esptool -c esp32 -p COM4 erase_flash

Advarsel, dette sletter installert firmware på esp enheten.

Når dette er gjort så skal vi installere micropython firmware.

Kjør kommandoen py -m esptool -c esp32 -p COM4 write_flash -z 0x1000 esp32-20220618-v1.19.1.bin

Din versjon kan være annerledes enn min og din COM port kan være annerledes.

Sette opp utviklingsmiljø

Vi skal nå lage en micropython stub for micropy-cli. Kjør kommandoen micropy stubs create COM4. COM porten kan være annerledes.

Lag så en katalog for miljøet du skal opprette. Gå inn i katalogen og kjør kommandoen micropy init

Skriv inn navn for prosjektet og trykk enter. Velg så hva du trenger, her velger jeg alt.

Velg så stub for firmware du lastet ned. esp32-micropython-1.15.0 kommer automatisk med, ikke velg den.

Merk! main.py og boot.py legges i src katalogen, det er feil og skal ligge i rotkatalogen.

Last opp kode i Visual studio

I Visualstudio åpne katalogen der prosjektet liggger.

Velg så pymakr på venstre side og trykk ADD DEVICES.

Velg så enheten i listen og trykk ok.

Trykk så på connect device

Klikk så på sync projects to device for å laste opp koden. Velg så reset device for kjøre programmet.