Micropython på ESP8266

Målet her er å laste opp micropython på en ESP8266 og kjøre ett program som gjør at en LED blinker.

Forutsetninger

Jeg har brukt Ubuntu/Linux og noe vil være spesifikt for Linux.

 

Utstyr

 

Programmere micropython på ESP8266

Last ned firmware for ESP8266 fra denne siden.

 • http://micropython.org/download

versjonen jeg brukte var esp8266-20190529-v1.11.bin

Installer esptools for python. Disse fungerte bedre enn Linux versjonen som ligger i Ubuntu sitt pakkesystem.

 • pip install esptool

Koble så esp8266 med usb kabel til datamaskinen.

Kjør så følgende kommando for å laste opp firmwaren

 • esptool.py --port /dev/ttyUSB0 --baud 460800 write_flash --flash_size=detect 0 ~/Downloads/esp8266-20190529-v1.11.bin

USB enheten kan være noe annet på din maskin.

 

Oppkobling ESP8266

Koble så opp til esp8266 ved å bruke screen kommandoen.

 • sudo screen /dev/ttyUSB0 115200

Når du er koblet opp så vil du se noe slikt.

screen_esp8266

Du er nå klar til å kjøre programmer på maskinvaren.

 

Opplasting av program

Trykk CTRL+E for å gå inn i editeringsmodus. Kopier så inn følgende program.

from machine import Pin
import time


def run():
  led1 = Pin(16, Pin.OUT)
  while 1:
    led1.on()
    time.sleep_ms(1000)
    led1.off()
    time.sleep_ms(1000)

Programmet slår av og på LEDen på port D0 på ESP8266, men er satt som pin 16 i firmwaren.