Installere ST-Link på Ubuntu/ Linux

ST-Link eksisterer ikke offisielt på Linux så vi må bruke gå uoffisielt for å få det til å fungere.

Installer git

  • sudo apt install git

Hent ned koden herfra

  • git clone https://github.com/texane/stlink.git

Installer libgtk, cmake og gcc for arm

  • sudo apt install gcc-arm-none-eabi cmake libgtk-3-dev

Gå ned i src katalogen stlink.git/src og kjør

  • cmake ..

Her er det sannsynlig du vil få feil hvis du mangler bibliotek. Når den er ferdig kjør

  • sudo make install

Start st link

  • stlink-gui