Installere ST-Link oppgradering på Linux

Målet her er å dokumentere hvordan man kan installere ST-Link på Ubuntu/Linux.

Nedlasting

Lastet ned ST-Link versjonen som skal fungere på Linux her.

Installasjon av libusb

Libusb-1.0 er nødvendig for å kunne kommunisere med Nucleo kortene.

Kjør

  • sudo apt install libusb-1.0

Installasjon av regler

For at vanlige brukere skal kunne kommunisere med usb må regler legges inn som tillater dette.

Reglene som skal installeres ligger i

  • AllPlatforms/StlinkRulesFilesForLinux

i pakken som ble lastet ned.

Kjør så

sudo cp *.rules /etc/udev/rules.d

Dette legger inn reglene som er nødvendig. Dette inkluderer alt fra versjon 1-3 av st-link.

Kjør så

sudo udevadm control --reload-rules

for å laste inn de nye reglene.

Kjør ST-Link med å kjøre

  • java -jar STLinkUpgrade.jar

 

Det skal være alt.