Gjennomsiktelighet på materialer

Målet er å lære hva som definerer diaphaneity, hvorvidt ett materiale er gjennomsiktelig, gjennomskinnelig eller ugjennomsiktelig.

Gjennomsiktelig

Dette oppstår nå lys går gjennom ett materiale uten å bli påvirket noe spesielt.

gjennomsiktelighet

Gjennomskinnelig

Lyset går inn i materialet, men blir påvirket.

gjennomskinnelig

Ugjennomsiktelig

Lyset går ikke inn i materialet.

ugjennomsiktig

Test på forskjellige materialer

Kalsitt #1

20190527_000637

Mesteparten av lyset gikk her rett gjennom. Setter denne til gjennomsiktelig.

Kalsitt #2

20190527_000414

Lite lys gikk rett gjennom, mesteparten ble reflektert ut andre steder, men som vi kan se så går lyset inn i materialet. Setter denne til gjennomskinnelig.

Kvarts

20190526_235922

Mesteparten av lyset går rett gjennom, setter denne til gjennomsiktelig.

Topaz

20190527_000839

Lyset her ble tydelig reflektert i alle retninger, setter denne til gjennomskinnelig.

Rav

20190527_001009

Lyset ble reflektert i alle retninger, setter denne til gjennomskinnelig.

Silikon #1

20190527_000952

Lyset her ble gikk ikke inn i materialet, setter denne til ugjennomsiktelig.

Silikon #2

20190527_000927

Lyset her ble gikk ikke inn i materialet, setter denne til ugjennomsiktelig.

Fluoritt

20190527_000906

Lyset her ble reflektert internt i alle retninger. Setter denne til gjennomskinnelig.