Test av konduktivitet på materialer

Målet her er å ta ett sett med steiner, metaller og mineraler og teste hvor godt de leder strøm.

Utstyr

  • LCR (For å måle resistans)
  • Strømforsyning

Utførelse

Brukte første LCR for å måle resistans. Omtrentlig avstand mellom probene er 87mm. Kan da måle lav resistans i milliohm området. Hvis LCRen ikke kan måle resistansen så kobler vi en probe med 30V mellom og ser om det da ledes strøm.

Målingene er ikke nøyaktige pga. materialenes fasong og på grunn av urenhet.

20190521_183728

Målinger

Materiale Med LCR Med strømforsyning
Vismut (ren) 17-19 mohm Ikke målt
Vismut (naturlig) 50-70 mohm Ikke målt
Silikon 12-14 ohm Ikke målt
Grafitt 298-304 mohm Ikke målt
Magnetitt Ikke målbart med LCR 30V over 5mm ga en strøm på ca. 20mA
Topaz Ikke målbart med LCR 30V ga ingen strøm
Limonitt Ikke målbart med LCR 30V ga ingen strøm
Kobberkis 4.5-5 ohm Ikke målt
Jern 29-33 mohm Ikke målt
Bly 9-11 mohm Ikke målt
Messing 11-13 mohm Ikke målt
Aluminium 12-14 mohm Ikke målt
Tinn 7.6-8 mohm Ikke målt
Kobber 13-14 mohm Ikke målt

Der det står Ikke målbart med LCR så er resistansen for høy til at LCRen kan måle det. Der det står Ikke målt er det på grunn av at det vil bli en kortsluttning.

Vismut

Har høy konduktivitet og ren leder bedre enn naturlig materiale.

Silikon

Leder ikke spesielt godt. Dette skal stemme siden dette materialet er en halvleder.

Grafitt

Grafitt leder godt, men ikke så godt som metallene.

Magnetitt

Den eneste overraskelsen, trodde dette materialet ville lede siden det inneholder jern. Ved å legge 30V over så var det målbar strøm gjennom materialet. Testet så ved å dra probene over materialet og enkelte ganger kortsluttet den, så magnetitt er ledende på grunn av jernet, men urenhetene gjør at den ikke alltid leder.

Må finne mer ut om hvorfor den leder i noen tilfeller og ikke i andre. Er det bare urenheter som som gjør at den ikke leder?

Topaz

Leder ikke strøm.

Limonitt

Leder ikke strøm.

Kobberkis

Leder strøm, men ikke spesielt godt.

Jern

Leder strøm veldig godt.

Bly

Leder strøm veldig godt.

Messing

Leder strøm veldig godt.

Aluminium

Leder strøm veldig godt.

Tinn

Leder strøm veldig godt.

Kobber

Leder strøm veldig godt.