Test av strekfarge og hardhet på barytt, grafitt, goethitt og limonitt

Målet er å teste strekfarge og hardhet på barytt, grafitt, goethitt og limonitt.

Limonitt

20190520_234633

20190521_000026

Testet strekfarge og den ble brun.

Testet hardhet med 6er, 5er og 4er, men det var veldig vanskelig å se om merket som ble laget var rester av utstyret eller om det ble en skrape. Setter denne derfor til ubestemt inntil videre.

Grafitt

20190520_234604

20190521_000204

Testet strekfarge og den ble svart.

Skrapte med 5er, 4er og 3er og alle lagde merke ganske enkelt. Har ikke utstyr til å teste lavere så jeg setter den til mindre enn 3.

Goethitt

20190520_234643

20190520_235940

Testet strekfarge og den ble oransje.

Var veldig vanskelig å teste hardhet fordi det faller lett av små biter. Fant ett lit område og prøvde med en 6er og den lagde merke, 5eren lage også merke, men ikke 4er. Setter den til 5, men usikker.

Barytt

20190520_234657

Testet strekfarge, men den ble så uklar at jeg setter den til ubestemt.

Prøvde å skrape med 5er og 4er og begge lagde merke. 3er gjorde ikke det. Setter denne til 3 eller litt over.