Endring i induktans til spole ved nærhet til andre materialer

Målet er å teste hvordan induktansen til en spole blir påvirket når forskjellige materialer kommer nært.

Utstyr

  • LCR meter
  • Materialer for testing
  • To Spoler (En radiell og en aksiell)
20190508_195111
Spolene brukt i testen.

Utførelse

Setter opp en spole og måler induktansen. Plasserer så ett materiale nært spolen og måler så på nytt. Gjør dette for begge spolene.

Ikke ta målingene som nøyaktige målinger, det har jeg ikke utstyr til og materialene var ikke rene.

Målinger

Radiell spole
Materiale Induktans (uH) Endring
Ingen 990.1
Tinn 900.9 0.91
Aluminium 885.1 0.89
Jern 1145 1.16
Bly 932.3 0.94
Kopper 885.6 0.89
Messing 891.2 0.90
Vismut 973 0.98
Rav 990.1 1.00
Pyritt 990.1 1.00
Magnetitt 1200 1.21
Kobberkis 995.8 1.01
Silikon 989.1 1.00
Aksiell spole
Materiale Induktans (uH) Endring
Ingen 20.92
Tinn 20.26 0.97
Aluminium 19.53 0.93
Jern 29.15 1.39
Bly 20.7 0.99
Kopper 19.22 0.92
Messing 20.09 0.96
Vismut 20.85 1.00
Rav 20.92 1.00
Pyritt 20.92 1.00
Magnetitt 27.99 1.34
Kobberkis 21.16 1.01

Observasjoner

Ingen forskjell i resultatene mellom aksiell og radiell spole. Dette var forventet.

Jernholdige materialer, dvs. jern og magnetitt gjorde at induktansen økte.

Metallene tinn, aluminium, bly, kopper og brom minket induktansen noe.

Vismut påvirket induktansen bare litt i negativ retning.

Rav og pyritt som jeg testet for moro skyld ga ingen utslag.

Silikon ga veldig lite utslag, men alltid i negativ retning.

Kobberkis ble testet for jeg trengte ett materiale som hadde høyere relativ permeabilitet.

De materialene med høyeste relative permeabilitet(jern, magnetitt og kobberkis) skapte høyere induktans i spolen). De materialene med lav relativ permeabilitet minker induktansen i spolen.

20190508_195203
Noen av materialene testet.