Metall detektor med 555

Dette er ett forsøk på å lage en metalldetektor med en 555 integrert krets.

Utstyr

  • Strømforsyning 6V
  • 555 IC
  • 8 ohm høytaler
  • 1mH spole
  • 2 * 4,7uF kondensatorer
  • 10uF kondenstor
  • 47K motstand
  • 10 ohm motstand

Krets

metal_detector_555

Hvordan den fungerer

Når man starter kretsen så starter 555 så starter kretsen å oscillere med en frekvens bestemt av spolene, kondensatorene og motstandene. Denne oscilleringen gjør at lyd blir generert av høytaleren.

Når en metallisk gjenstand blir ført nært spolen så endres frekvensen i kretsen på grunn av at induktansen endres. Lyden ut av høytaleren endres på grunn av endringen i frekvens.

Se oppsett av 555 ICen for å se hvorfor den oscilleringen starter.

Video

Bilde av oppsett

20190505_011201

Gjennomgang

Trenger å gå gjennom hvor mye og hvordan induktansen endres i nærheten av magnetiske objekter.

Trenger å gå gjennom forskjellen mellom radielle og aksielle induktanser. På hvilken måte påvirker de kretsene.

Ressurser

Fant kretsen på denne siden. Endret den noe basert på komponenter tilgjengelig.