Dag: 11. januar 2019

Faktorisering av andregrads likninger

Oppdaget at jeg hadde glemt reglene for å faktorisere polynomlikninger. Målet her er å lære dette igjen.