Dag: 5. januar 2019

Linux tregt nettverk

Løsning av problem på Ubuntu Linux hvor trådbasert nettverk var veldig tregt.