Johnson teller

Dette er en gjennomgang av Johnson teller krets ved å bruke en NTE4017.

Mål

Sette opp

Utstyr

1x NTE4017 Johnson teller

1x LED matrise med 10 lysdioder.

1x 220 ohm

5V strømforsyning

5V Funksjonsgenerator

Krets

4017_Johnson_counter

Funksjonsgeneratoren sender signal inn på klokke inngangen på telleren. Hver gang den går høy så teller kretsen en videre. Når den har telt til 10 så starter den på nytt.

NTE4017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Telleren roterer hvilken av utgangene som går høy hver gang klokkeinngangen går høy.

Resultat

Telleren kjører på 30Hz så det tar 1/3 sekund å gjennomføre en runde.