Dette er ett førsøk på å lære Unity koding ved å implementere Mastermind brettspillet.

Koden kan lastes ned her.

 

Implementeringen ble gjort på Unity versjon 5.6.2.

Implementeringen ble gjort i C# for å lære litt av det samtidig. Språket er så likt Java at det ikke føltes som store endringen.

Kode

Det er tre skript.

ResultSkript

Dette er koden som holde status på pinner og resultater og gjør selve beregningene og kalles av «New» og «Guess» knappene.

DropPinScript

Denne henter pinnen som man har dratt over og plasserer bildet på denne pinnen.

DragPinScript

Denne tegner pinne som blir dratt slik at det ser ut som om den vises der hvor muspekeren er plassert.

Sendt av Kjetil Fjellheim