Måned: desember 2018

Unity mastermind implementasjon

Dette er ett førsøk på å lære Unity koding ved å implementere Mastermind brettspillet.

Arktitekturendring og ombygging av hexpod

Har gjort endringer i arkitekturen for hexpodden og bygget om noe av roboten.