Trigging på lyd

Målet er å lage en krets som trigger på lyd.

Referanse

Dette er ikke ett prosjekt jeg har laget selv, men kopiert fra linken under.

Utstyr

 • Motstand 470 ohm.
 • 2 x motstand 2,2 Kohm.
 • 1 x motstand 3,3 Kohm.
 • 1 x motstand 470 Kohm.
 • 2 x 10uF kondensator.
 • 1 x 100uF kondensator.
 • 1 x 8R høytaler.
 • 1 x LED.
 • 1 x BC547B transistor.
 • 1 x 2N2222 transistor.
 • 6V strømforsyning.

Krets

clap_switch - Page 1 (1)

Hvordan den virker

T1_be
Her kan vi effekten lyd har på kretsen på base inngangen til BC547B transistoren.
T1_ce
Lyden skaper så store svingninger i spenningen over kollektor – emitter på transistor 1 som sendes inn til basen på transistor 2.

 

T2_ce
Blått er spenningen over 2N2222(kollektor – emitter) og R2, rødt er spenningen over R2 og grønt er spenningen over 2N2222(base – emitter) og R2. Når lyden genereres så slutter transistor 2 å lede noe som gjør at klokkeinngangen på 4017 går høy og trigger telleren.
T2_ce
Blå er her inngangspenningen på klokkeinngangen (pin 3) til 4017 ICen. Rød er spenningen ut på Q1 (pin 2.)
IC1_q0
På utgang Q0(pin 3) på 4017.

 

Når lyd genereres så endres spenningen på basen til transistor 1 (BC547). Dette skaper spenningsendringer over kollektor emitter på den samme transistoren som sendes inn til basen på transistor 2 (2N2222). Dette gjør at transistoren starter å lede for deretter å slutte lede.

Bilder

 

Denne bildekrusellen krever javaskript.

Video