Hexapodden går

Målet her var å sette opp et enkelt program som får hexapodden til å gå.

Video

 

Bevegelsesmønster

Blank Diagram - Page 1 (1)

Bevegelsesmønsteret baserer seg på at når tre motorer er på posisjon 0 ser er de tre andre på posisjon 2. Når de tre motorene flyttes til posisjon 1 så flyttes de tre andre til posisjon 3.

Kode

Koden kan lastes ned her.

Oppdagelser

Beina setter seg fast når de går på skrå oppover. Skal teste ut med å kjøre beina rett opp først i stedet for å se om det hjelper.