Måned: oktober 2017

Trigging på lyd

Målet er å lage en krets som trigger på lyd.

Hexapodden går

Målet her var å sette opp et enkelt program som får hexapodden til å gå.

Hexbot med PIC18F2480

Målet med denne oppgaven var å få satt opp Hexbot og kommunikasjon over UART med SSC32U motorkontroller kortet.