Sierpinski triangel

Dette er en implementasjon av Kaos spill fraktal i Unity motoren.

Mål

Målet er for denne oppgaven todelt.

Mål 1. er å implementere kaos spillet og se hvordan det utvikler seg jo flere punkter blir lagt til

Mål 2. er å lære objekthåndtering i Unity motoren.

Kaos spill

I dette eksempelet så starter vi på punkt A1.

A1, A2 og A3 begrenser området vi skal lage fraktalen for.

  1. For å finne neste punkt å merke er i tilfeldig retning mot A1, A2 eller A3.
  2. I eksempelet under så flytter vi mot A2 og halveis mellom der vi står og A2. Dette er punkt 1.
  3. Så velger vi nytt hjørne og flytte mot , i dette tilfellet A3. Punkt 2 er da halveis mellom punkt 1 og A2.
  4. Slik fortsetter vi og vi får da resultatet under.

chaosgame

Presentasjon

Her er bilder etterhvert som punktene legges til.

unit_kaos_1

unit_kaos_2

unit_kaos_3

unit_kaos_4

unit_kaos_5

unit_kaos_6

Ser ganske pent ut.

Kode

https://github.com/kjetilfjellheim/Fractals/tree/master/Sierpinski