Mikroskopi Tilia (Lind)

Har fått to bilder ett lengdesnitt og ett tverrsnitt av Lind tre.

Periderm  (Barken)

pict0001

Dette er barken på treet og består av tre lag. Kork (Phellem) er det yterste laget og er selve barken. Deretter kommer Phellogen som er laget som konstruerer barken. Til slutt kommer phelloderm som er den innerste beskyttelsen. Denne blir også konstruert av Phellogen laget.

Phloem (Silvev)

pict0005

Dette laget flytter materialer laget av fotosyntesen ut i andre deler av planten.

Xylem (Vedvev)

pict0010

Denne delen  transporterer vann og materialer som brukes i fotosyntesen.

Pith (Marg)

pict0011

Dette laget lagrer vann og næringsstoffer før de transporteres ut i planten. Laget består av parenchyma celler.