Metalldetektor TDA0161

Dette er ett eksempel på en enkel metalldetektorkrets med en TDA0161.

Mål

Målet er å sette opp en fungerende metall detektor.

20161228_040327

Utstyr

  • 12V strømforsyning
  • TDA0161
  • 1K ohm motstand * 2
  • 10K variabel motstand
  • 100 ohm motstand
  • 560 ohm motstand
  • Lysdiode
  • 330 pF kondensator * 2
  • 2N3904 transistor
  • 14uH induktor

Krets

metal-detector

Video

 

Hvordan den virker

Transistoren er satt opp som en forsterker for lysdioden siden strømmen ut på utgang 6 ikke er stor nok til å drive en lysdiode.

R1 og R2 verdiene kalibrerer avstanden metalliske objekter påvirker de elektriske svingningene. Dette er fordi det påvirker spenningen som går ut på port 6.

L1 og C1 fungerer som en LC krets.  TDA0161 oscillerer og det skaper ett magnetisk felt rundt induktoren. Når ett metallisk objekt kommer nær spolen så påvirkes det magnetiske feltet. Dette skaper en spenning som prøver å motvirke endringen i det magnetiske feltet. Det er denne spenningen som detekteres av TDA0601.