Drive LCD skjerm med ICM7211

Hvordan drive en LCD skjerm med en ICM7211 driver krets.

Mål

Målet er å styre en LCD skjerm med en LCD driver.

Utstyr

  • LCD skjerm (DE 112-RS-20)
  • ICM7211 LCD driver
  • Strømforsyning 5V
  • Kondensator på 220 pF

Krets

lcd_driver_circuit

Funksjonalitet

Binær verdien

Dette er verdien som skal settes på en av LCDen.

Velg adresse

ICM7211 er en fire segment driver så den kan styre fire verdier. Her velger man hvilken gruppe a1..g1, a2..g2, a3..g3 og a4..g4 man skal endre.

Lås verdi

Når disse settes lav så settes binæreverdien inn i driveren på segementet valgt i adresse. Når den settes høy igjen så vil ikke endringer endre.

Oscillator

Ved å sette en kondensator mellom LCD driveren og Oscillator inngangen så kan man velge frekvens på BP utgangen. Verdien på denne kondensatoren avhenger av spenningen og frekvens man ønsker ut. Verdien 220pF og 5V gir en frekvens ut på 16.7Hz.