Hookes lov på fjær

Eksperimentering på hookes lov på en fjær.

Mål

Målet er å bruke fjæren i ett newtonmeter til å bekrefte Hookes lov.

Gjennomføring

Brukte ett enkelt newtonmeter med fjær som jeg hang fra ett stativ. Under så hang jeg vekter fra 50 gram til 500 gram. Målte så hvor langt fjæren strakk seg hvor hver 50 gram område. Beregnet så K indeksen som etter Hookes lov skal være konstant.

hookes-lov-page-1

Formler

hookes-lov

F = Kraften nedover.

X = Lengden fjæren ble strukket.

K = Indeksen som skal være konstant.

Målinger

Masse(kg) Kraft(N) Lengde(m) K
0.5 4.9 0.062 79.0322580645
0.45 4.41 0.056 78.75
0.4 3.92 0.05 78.4
0.35 3.43 0.044 77.9545454545
0.3 2.94 0.038 77.3684210526
0.25 2.45 0.031 79.0322580645
0.2 1.96 0.025 78.4
0.15 1.47 0.019 77.3684210526
0.1 0.98 0.012 81.6666666667
0.05 0.49 0.006 81.6666666667

K er litt forskjellig fordi jeg ikke hadde nøyaktig nok måling av lengden fjæren strakk seg.

hookes_law_diagram_1

Konklusjon

Av målingene så kan vi se at K er tilnærmet konstant. Det betyr at lengden fjæren trekkes er proposjonal med kraften.